2020 - Amazon rainforest

Adele Gibson - All around me is burning.

All around me is burning SOLD

120 x 80cm oil on aluminium panel

Adele Gibson - This Fragile Eden small f

Rainforest bathing

120 x 80cm oil on aluminium panel

Elegy for a forest

80 x 70cm oil and charcoal on wood panel

Pyromaniac

 50 x 70cm Oil and charcoal on wood panel

Macaw garden

100 x 70cm Oil on linen

This fragile eden new.jpg

This fragile eden

80 x 40cm oil on wood panel

Adele Gibson - Heliconia garden.jpg
Forest of dreams.jpg

Heliconia garden

50 x 50cm oil on wood panel

rainforest study 3 (2).jpg

Spirit of the rainforest

60 x 60cm oil on fine linen

Jungle, rainforest
Forest of Eden new.jpg

Memories of eden SOLD

30 x 30cm oil on wood panel

This emerald forest

30 x 30cm oil on wood panel

Forest of eden

30 x 30cm oil on wood panel

Flight over the forest.jpg

Flight over the forest

40 x 30cm oilon board

nightwalk new.jpg

Night walk

30 x 24cm oil on wood panel

2019 created by Adele Gibson

Rainforest bathing